Tamako & Mochizou | Tamako market

(Source: keiko-chan)