Tamako Market  | Mochizou Ooji (≧ω≦) 

(Source: keiko-chan)